Mỹ

Mỹ

Sắp xếp:

Mận Xanh Mỹ

350,000 

KG

Nho Đỏ Candy

299,000 

Hộp

Nho Xanh Mỹ

299,000 

Kg

Mận Đỏ Mỹ

405,000 

Kg

Táo Gala Mỹ

125,000 

Kg

Táo Fuji Mỹ

104,000 

Kg

Cherry Mỹ size 9

495,000  350,000 

Kg

Táo Đỏ Mỹ

83,000 

Kg

Nho Đen Nam Phi

220,000 

Kg

Táo Xanh Mỹ

99,000 

Kg