Mỹ

Mỹ

Sắp xếp:

Mận Xanh Mỹ

350,000 

KG

Nho Đỏ Candy

250,000 

Hộp

Nho Xanh Mỹ

275,000 

Kg

Mận Đỏ Mỹ

405,000 

Kg

Táo Gala Mỹ

125,000 

Kg

Táo Fuji Mỹ

104,000 

Kg

Cherry Úc

670,000  550,000 

Kg

Táo Đỏ Mỹ

83,000 

Kg

Nho Đen Nam Phi

220,000 

Kg

Táo Xanh Mỹ

99,000 

Kg