Trái Cây Nội Địa

Trái Cây Nội Địa

Sắp xếp:

Mận An Phước

65,000 

Kg

Măng Cụt Thái

90,000 

Kg

Chôm Chôm Thái

50,000 

Kg

Cam Sành Hữu Cơ

55,000 

Kg

Dứa (Thơm) Mật

45,000 

Kg

Dâu Tây Mỹ Size Lớn (M)

200,000 

Hộp 500g

Vú Sữa Bơ Hồng

80,000 

Kg

Vú Sữa

52,000 

Kg

Chanh Dây

39,000 

Kg

Dâu Tây New Zealand

170,000 

Hộp

Dừa Hamona

38,000 

Trái

Bơ Booth

90,000 

Kg