Trái Cây Nội Địa

Trái Cây Nội Địa

Sắp xếp:

Dâu Tây Mỹ Size Lớn (M)

188,000 

Hộp 500g

Vú Sữa Bơ Hồng

80,000 

Kg

Vú Sữa

52,000 

Kg

Chanh Dây

39,000 

Kg

Dâu Tây New Zealand

150,000 

Hộp

Dừa Hamona

38,000 

Trái

Bơ Booth

100,000 

Kg

Xoài Cát Chu

75,000 

Kg

Dưa Lưới TL3 Lớn

60,000 

Trái

Ổi Nữ Hoàng

39,000 

Kg

Cam Đen Hữu Cơ

50,000 

Kg