Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Phiếu Mua Hàng 500.000 475,000 
475,000 

Tổng số lượng

Tổng phụ 475,000 
Tổng 475,000