Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
× Phiếu Mua Hàng 500.000 475,000 
475,000 

Tổng số lượng

Tổng cộng 475,000 
Tổng cộng 475,000